Velkommen til GF Kongelyngen

Generalforsamling 2021: Generalforsamlingen er nu fastlagt til den 24/10 2021 kl. 1000.

Referat fra bestyrelsemøde 13/8 2021 er lagt på hjemmesiden.

 

Generalforsamling 2021 er planlagt til 24/10 2021 kl. 1000 på Pilegården.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22/6 2021 lagt ind.

 

NOTE: Generalforsamlingen 16/5 2021 er udsat til efteråret på grund af Corona

 

03/05/2021

Referat fra bestyrelsemødet 5/4 2021 ssat på hjemmesiden.

6/12 2020 Referat fra sidste BM  laget ind.

 

30/10 2020 Billeder fra Korevlerne lagt ind.

 Se under "Info vedr. Korevlerne"

25/10 2020 GF referat lagt på hjemmesiden.

Billeder fra GF på Pilegården 2020:

 

  Bestyrelsen

Formand og kasserer

 

 Bestyrelsesmedlem Niels Mohr.

 

 Ida Astrup Rasmussen Supleant og regnskabsassistent.

 

 Bianca Andersen Supleant.

 Kirsten Heebøl -Revisor supleant.

 12/10-2020

Budget 2020 lagt ind

 

1/10 2020

Indkaldelse og dagsorde til generalforsamling 2020 - tryk på teksten

OBS-OBS Ny dato for generalforsamling:

Den nye dato for generalforsamlingen er den 18/10 2020 KL. 1000 på Restaurant Pilegården.

PS: Regnskabet er nu godkendt af vores revisor

9 juni 2020

Regnskab 2019 lagt på under "regnskaber". Er ikke godkendt; men er det vi kommer med når vi kan gennemføre generalforsamlingen.

Alle eventuelle spørgsmål vil blive besvaret. 

 

5 april 2020

 

-----Aflysning / udsættelse --- aflysning / udsættelse-----

Grundet corona krisen ser vi os nødsaget til at udsætte general forsamlingen på ubestemt tid. Vi vil på et tidspunkt sætter regnskabet på hjemmesiden.

 

28/10/2019

Ændring!!

 Generalforsamlingen 2020 vil, grundet Pottegårdens lukning, blive afholdt på restaurant Lærkereden. I år vil det være nødvendigt at lave tilmelding, idet Lærkereden ikke kan lave den lille anretning hen ad vejen; men kun på bestilling. Tilmeld jer på denne sides mailform.

Datoen bliver:

10 maj 2020 Kl. 1000

Strandrensning:

I forbindelse med den "nationale" affaldsindsamling den 26 april 2020, vil bestyrelsen prøve at arrangere en strandrensning på vores egen strand som I kender det fra tidligere. Foreningen vil bagefter være vært for en tår kaffe med kage, øl eller sodavand.

 Hold øje med hjemmesiden hvor vi vil informere løbende.

 

12/9/2019

Opfordring til alle vore medlemmer:

Send jeres Email adresser til kasereren eller formanden - vi mangler mange Email adresser, hvilket besværliggør og fordyrer administrationen.

 

10/9/2019

Tilføjet "Sortering af skrald fra ultimo 2019" menu til venstre

 

 

27/06/2019

Information fra Odsherred Forsyning til beboerne på Koglevej.

 

Mandag til onsdag i uge 27, 2019 vil Odsherred Forsyning foretage en ledningskorrektion på Koglevej.

 

I den forbindelse vil Koglevej være spærret for gennemkørsel ved krydset Koglevej/Lyngvej.

 

Arbejdet påvirker kun gennemkørende trafik. Det vil være adgang i bil til alle ejendomme på Koglevej.

 

For spørgsmål, kontakt:

Odsherred Forsyning A/S            eller                Entreprenør

Jesper Pedersen                                                      Flemming Madsen

2113 1053                                                                   5137 3877

 

17/6/2019

Forsyningen har sendt os dette brev som forvarsel på gravearbejde. Vi har fortalt dem at vi ikke er imponeret over timingen og vi forstår ikke hvorfor sådant et arbejde skal foregå i højsæssonen.

Brev: Klik her

18/05/2019

Odsherred Forsyning har varslet, at kulfilteret som blev sat op i 2018 vil blive sænket. Hvad de mener med sænket tør vi ikke sige; men der arbejdes stadig med dette filter, idet den stadig kan udsende dårlige lugte. Dette medføre desværre nye opgravninger ved udkørslen til Lyngvej.

 

10/05/2019

Referat fra generalforsamling 2019  lagt ind.

 

29/3/2019

Bo Trygt materiale lagt på.

Hjælper os til at være opmærksomme på indbrud og hærværk

25/3/2019

Referat fra bestyrelsesmøde 16/3 - 2019 lagt ind.

9/3/2019:

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes den 28/4 2019 Kl 0930 på Pottegården.

Som start på dette års generalforsamling får vi besøg af ejendomsmægler Morten Egeskov, som vil fortælle lidt om markedet og regler og omkostninger vedrørende salg af sommerhus.

Forventet at vare ½ time.

Derefter: 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi slutter som sædvanligt af med en lille anretning fra Kates hånd.

Vedrørende strandrensning har vi ikke besluttet noget endnu.

Hjemmesiden vil blive opdateret hvis vi beslutter at vi skal lave en fælles strandrensning - og vi vil annoncere det på generalforsamlingen

 

 

19/09/2018

Info brev fra Odsherred Forsyning vedrørende etablering af iltningsbrønde på Koglevej ud for nr. 2 og nr. 6. Se under menu til venstre.

 

18/06/2018:

 

Ny information vedrørende Korevlerne - kig under Info vedr. Korevlerne

 11/06/2018:

Referat fra GF 2018 lagt ind. Små redaktionelle rettelser.

En beboer opfordrede til at kigge på:

www.ellingehavn.dk

En side for svejliggere.

22/5/2018

Forlængelse af rør i udløb fra Fyrrevejsgrøften - høring:

Klik her

 

12/5/2018

Ændringesforslag til Vedtægter. Klik på teksten.

 

06/05/2018: Klik på blå tekst

Indkaldelse til generalforsamling

 

24/04/2018 Koglevej spærres pga kloakeringsarbejde

Fra 25 april til 1 maj.

 

03/04/2018

HUSK GENERALFORSAMLINGEN PÅ POTTEGÅRDEN DEN 27/5-2018 KL. 10:00

 

03/04/2018

Bestyrelsen har sendt en officiel klage over afspærringen for enden af koglevej, ud imod Lyngvejen. Svaret fra Forsyningen var, at problemer med fremstilling af en brønd har været årsag - forsyningen lovede at de ville være færdig inden for en måned. Forsyningen blev opfordret til at gennemgå afspærringen så den ikke generer trafikken fra Koglevej så voldsomt. Vi håber det hjælper.

 

15/10/2017

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er klar. 

 

 

22/09/2017 Brev fra vandværket:

Orientering om gravearbejde på Lyngvej og lidt ind på sidevejene - klik på teksten!

15/7/2017 - Beskrivelse af vores nye hjertestarter i samarbejde med DANBOLIG. Tilføjet demo video af mærket Lifepak under førstehjælps videoer.

 

10/7/2017 - Tilføjet link til hjertestarter og førstehjælps videoer.

 

21/06/2017 - bevoksning imod Kongepartens Strandvej!

De af vore grundejere som har bevoksning ud imod Kongepartens Strandvej, og hvor bevoksningen generer trafikken opfordres til at beskære efter gældende lov.

Kan læses i "Den Lille Grønne".

Undlader man dette er det formentlig kommunen som vil rette henvendelse næste gang med påbud.

 

19/05/2017:

Så ligger referatet fra Generalforsamlingen 14/5 klar.

 

Vedr.hjertestarter - vi har indledt samarbejde med Danbolig mægleren. Vi betaler for et skab samt opsætning og så kommer den ud at sidde til rådighed 24/7. Dette til glæde for alle og en væsentlig besparelse i forhold til vores GF beslutning. Mere materiale vil blive udsendt senere. Det kræver lidt tid og forberedelse.

 

På denne side vil vi prøve at nå ud til vore medlemmer på en hurtig og informativ måde.

Hvis I har nogle forslag til forbedringer er I meget velkomne til at bruge Mailformen her på siden.

 MVH Bestyrelsen

16/01/2017: